Ervaringen

 

Het aan het werk komen of aan het werk blijven is een probleem voor een groep jongeren in Amsterdam (stadsdeel Oost). Zij zien dit probleem bij zichzelf, maar ook bij hun vrienden. Dynamo, de lokale welzijnspartij voor het jongerenwerk, heeft in haar kerntaak een opdracht naar deze problematiek. Steun en faciliteer jongeren, zodat zij meer naar actief burgerschap komen. Faciliteer en steun het gesprek tussen partners om waargenomen belemmeringen verder weg te nemen.

De reis met de jongeren van Dynamo was een bijzondere rit! Wij hebben gezien waar kansen liggen en hoe wij deze nog kunnen benutten in de toekomst. Wij hadden nu te maken met een aantal jongeren die juist vrij goed wisten wat zij wilden bereiken. Er kwamen veel idee├źn voor eigen bedrijven naar boven tijdens de gesprekken met de jongeren.

(Wat vertellen over hoe de training tijdens de rit aangepast is of juist niet??)

Na een heerlijk verzorgde lunch vanuit Dynamo reden wij weer richting Amsterdam. Hier gingen wij nog in gesprek met politici die actief zijn binnen amsterdam. Ook bij dit gesprek stond het betrekken van jongeren en jeugdwerkloosheid centraal. Er werd zelfs gesproken over het oprichten van een klankbordgroep met deze jongeren.

De jongeren konden nu eens vertellen wat zij dachten. Dat was een bijzonder moment, hier werden bruggen gebouwd tussen gemeente en de jongeren!

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes