Methodes en werkwijzen

Lijn 7 maakt daarbij gebruik van meerdere methodes en werkwijzen. Deze worden telkens in samenhang en afstemming met de specifieke groep jongeren ingezet. Methodes en werkwijzen die regelmatig worden ingezet zijn;

  • Gouden Cirkel
  • Bono 6 denkhoeden
  • Covey 7 Eigenschappen van effectief Leiderschap
  • Omdenken
  • Business Model You
  • Effectuation
  • Appreciative Inquiry

De Gouden Cirkel

De Gouden Cirkel van Simon Sinek is een simpel maar krachtig model dat de stimulans geeft voor inspirerend leiderschap. De GoldenCircle van Simon Sinek brengt eenvoudig in kaart met wat, hoe en waarom een bepaalde organisatie of product zich onderscheid van anderen.

 

gouden-cirkel


 Zes Denkhoeden

Een goede techniek om samen tot het juiste besluit te komen, is de zes denkhoeden van De Bono. Hiermee kun je vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstelling of probleem kijken. Deze techniek is ontwikkeld door Edward de Bono. Het gaat uit van het idee dat mensen vaak geneigd zijn problemen steeds op eenzelfde manier te benaderen. Door de denkhoeden te gebruiken, word je gedwongen om het probleem ook eens van een andere kant te bekijken.

zes-denkhoeden_zpss7d8md3b


7 eigenschappen van effectief leiderschap

015_leiderschap_covey7

Stephen Covey leert in De zeven eigenschappen hoe we de kwaliteit van ons werkende leven, privéleven en gezinsleven kunnen veranderen aan de hand van zeven eigenschappen.
Covey verdeelt ze in twee groepen:

  • Overwinningen op jezelf: Eigenschap 1, 2 en 3.
  • Overwinningen met de omgeving: Eigenschap 4, 5 en 6.

 

 


Omdenken

omdenken1

Berthold Gunster is de uitvinder van de term ‘omdenken‘. Hij definieert omdenken als een techniek om problemen te transformeren in mo­ge­lijk­he­den. Het is het tegenovergestelde van vastdenken (ja-maar-denken, denken in termen van bedreigingen en beren-op-de-weg). Vastdenken staat voor een manier van denken waarbij problemen alsmaar groter worden.


Business Model You

Zoals de term al aangeeft, beschrijft het gewoonlijk businesses: bedrijven. De Business Model You aanpak echter, vraagt je om jezelf als een eenpersoonsbedrijf te beschouwen. Dit helpt je vervolgens bij het definieren en veranderen van je ‘persoonlijke businessmodel’ – de manier waarop je je sterktes en talenten inzet om persoonlijk en professioneel te groeien.

9200000000479485


Effectuation

In de kern is het niets anders dan een methodiek/mindset om, simpel gezegd, dingen voor elkaar te krijgen, te effectueren.

birdinthehandblekman1


Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (AI) is een aanpak waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. AI verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.

.appreciative-inquiry


 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes