Verleidingen weerstaan rit

Onder sociale druk van vrienden kan het vaak moeilijk zijn om dicht bij je zelf te blijven en je eigen koers in je leven te volgen. Dit ben je vaak niet eens bewust. Tijdens deze rit leggen we samen deze patronen zichtbaar en wordt je je bewust hoe dit voor jou werkt. Doordat je je hier bewust van wordt kun je vervolgens stappen nemen om hier ook bewust mee om te gaan en dus eigen keuzes in te maken. Daarmee leer je verantwoordelijkheid te nemen voor die keuzes en de consequenties daarvan. De eerste drie habits van Stephen Covey en Business Model You worden hierbij als tools gebruikt.

geweten

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes